پارس اسپادانا

نماینده انحصاری دوربین مداربسته ZEDIX ، دستگاه DVR ، لوازم جانبی دوربین مداربسته

دسته بندی مقالات
مشاوره
انتخاب بهترین دوربین مدار بسته
دانلود کاتالوگ

انتقال تصویر دوربین مداربسته با دستگاه DVR

انتقال تصویر دوربین مداربسته با دستگاه DVR
انتقال تصاویر دوربین مداربسته بوسیله دستگاه DVR
 
برای انتقال تصاویر دوربین مداربسته بویسله دستگاه DVR ابتدا وارد تنظیمات دستگاه DVR شوید وقسمت  Network آنرا بگردید سپس درقسمت  Network بقسمت مختص ست کردن IP دستگاه DVR بروید.برای این منظور اول باید دستگاه dvr رااز حالت DHCP (اگر تیک خورده باشد آنرا بردارید ) خارج کرده،بصورت دستی IP همرنجِ آی پی شبکه بدهیم .
چنانچه درباره IP اطلاعات زیادی ندارید. متن زیر می تواند کمی مطلعتان کند.
 
 
آشنایی باپیکر بندی ویندوز برای شبکه و انتقال تصویر ازطریق دستگاه dvr
 
معمولا IP مودمهای ADSL  روی 192.168.1.1 ست شده. سایر کامپیوترها هم باید درهمین رنج قرار بگیرند. برای اینکه آی پی دستگاه dvr ما هم رنج آیپی کامپیوترها باشد بایدهمانند 192.168.1.100 (فقط قسمت آخر (یعنی100) متفاوت شود. قسمت آخر عدد نیز اختیاری، مابین 2 تا 254 بوده و نباید تکراری باشد). به دستگاه dvr اختصاص دهید.سپس درقسمت Sub net دستگاه dvr ،255.255.255.0 راوارد نمایید.نهایتا درقسمت Defult Gate way دستگاه dvr  آیپی مو دم ADSL راوارد نمایید. (همان 192.168.1.1 میباشد) دوقسمت دیگر باقی مانده. DNS ها، شرکت سرویس دهنده برای ست کردن قسمت dns کمکتان میکند، حالا نوبت تعیین پورت برقراری ارتباط دستگاه dvr میباشد.عدد مربوطه اختیاریست ولی بهتراست برروی 8080 تنظیم شود(عمومیت دارد). ( چنانچه برمقوله پورتها تسلط ندارید بهتراست پورت گفته شده گذاشته شود چون برخی پورتها توسط سیستم استفاده میشوند، بازه مابین 0 تا 65535).(این عملیات همانند تنطیم آیپی کامپیوتراست، تنها تفاوتش درظاهر دستگاه dvr و کامپیوتر میباشد.)
 
مرحله بعد انتقال تصویر بوسیله دستگاه dvr: آماده سازی مو دم جهت مرتبط کردن دستگاه dvr  و اینترنت. ابتدا میبایست یک آیپی ولید از شرکت سرویس دهنده اینترنت خود دریافت کنید.
 
قسمت مربوطه می تواند تحت عنوان آموزش کانفیگ مودم ADSL نیز استفاده گردد، بوسیله وارد کردن آی پی مودم192.168.1.1 و یوزر نیم پسورد admin روی مرورگر وارد تنظیمات مودم خود شوید .
 
اگرمو دم روی Bright ست شده باید روی PPPOE تنطیم نمایید. بدنبال قسمتی بنام Advance setup(interface setup بگردید(قسمت مذکور برای هرمودم متفاوت بوده و اگر می خواهید درست عمل کنید بهترین مورد دفترچه راهنمای مودمتان خواهد بود) ودر قسمت Advance setup ،  Wan  انتخاب شود. سپس تمامی موارد انتخاب شده (تیک زدن موارد) و remove زده شود سپس add انتخاب شده سپس Next  تازمان رسیدن مرحله انتخاب پروتوکل انتخاب شود.
 
مرحله انتخاب پروتوکل درانتقال تصویر دستگاه dvr: گزینه PPPOE انتخاب شده و کار ادامه یابد حالا یوزرنیم و پسورد ارائه شده توسط شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتی به همراه آیپی ولید درخواست می شود (میبایست Use static IP address  فعال باشد تا بتوانید آی پی وارد کنید) سپس کار ادامه پیدا میکند و Save /reboot  انتخاب میشود. (بدلیل ارتباط بین قسمت مذکور و کانفیگ مودم چنانچه دقت کافی جهت مطالعه متن جداول ذکر شده درمراحل کانفیگ مودم بخرج دهید میتوانید براحتی کار مربوطه راانجام دهید بازهم اشاره میکنم :  مطالعه دفترچه راهنمای مودم باعث سهولت درکانفیگ کردن میشود)
 
مرحله اول تنظیم برای انتقال تصویر بوسیله دستگاه dvr پایان یافت ، اکنون موقع مرتبط کردن بسته اینترنتی خریداری شده و مو دم میباشد.
 
بهمین جهت ازقسمت پورت فورواردینگ (Port forwarding) استفاده میکنیم، روش مذکور بمودم می گوید تمام بسته هایی درخواست صفحه وب به دستگاه DVR منتقل شود.
 
ابتدا Nat (مربوط بقسمت تنظیمات مودم (Advance setup)) انتخاب شده. (برخی از مودم ها همانند Samfony این گزینه بنام Virtual server شناخته شدست) بعداز ورود باین قسمت جدولی خواهید دیدکه میبایست آی پی (دستگاه  DVRکه قبلا بآن اختصاص داده اید ) و پورت مربوطه جهت برقراری ارتباط درآن وارد شود .
 
این قسمت مو دم هرچند شکل ظاهری متفاوتی دارد ولی متون جدول همانند هم هستند بهمین دلیل من چند نمونه تصویر مربوط باین قسمت رابرای مثال قرار میدهم لزوما نباید ازلحاظ شکل ظاهری بدنبال موارد باشید بلکه میبایست بدنبال موارد مشابه جدول باشید.
 
 
هم اکنون آی پی ولید رابر روی آیپی دستگاهDVR  انتقال دادیم (البته اگر باسیستمهای تحت وب نیز آشنایی داشته باشید میدانید بجز درباره دستگاه dvr از آیپی ولید  درموارد زیادی استفاده میشود) و دستگاه dvr آماده است.
 
مرحله سوم آماده کردن اینترنت اکسپلورر برای انتقال تصویر بوسیله دستگاه dvr میباشد، اکثر دستگاه DVR ها فقط بانرم افزار اینترنت اکسپلورر تحت وب قابل مشاهده هستند (برای مشاهده تصاویر دستگاه dvr نیازبه Active داریدکه کامپوننت مذکور مختص اینترنت اکسپلورر میباشد) باین منظور وارد تنظیمات اینترنت اکسپلورر شوید :
 
Tools > Internet option و یااز کنترل پنل بقسمت Internet Option بروید . سپس ازتب Security همانند تصاویر اقدام کنید :


 دراولین باریکه IP ولیدرا (همراه باپورت، بطور مثال 19.11.51.166:8080) درمرورگر خود وارد میکنید یک نوار زرد رنگ دربالای صفحه نمایان میشودکه بوسیله کلیک کردن بررویش موارد مربوطه دیده میشود ازمیان آنها مورد Install  راانتخاب کنید تا کامپوننت مورد نظر برروی مرورگر نصب شود (البته اینکار ممکن است چند دقیقه طول بکشد پس منتطر باشید تا پیغام نصب باموفقیت انجام شد دیده شود) حالا سیستم آماده دریافت تصاویردستگاه  DVRمی باشد و میتوانید ازتمام دنیا محل کار خودرا باکمک دستگاه dvr زیر نظر داشته باشید .(البته باوارد کردن یوزر نیم و پسوردیکه برروی دستگاهDVR ست کرده اید).

 
نکته ها :
 
حتما ازمرورگر اینترنت اکسپلورربرای انتقال تصویر بویسله دستگاه dvr استفاده نمایید .
 
تنظیمات مرور گر برای هر سیستم می بایست جداگانه انجام شود .
 
دربرخی ازدستگاهDVR ها  شما میبایست ازطریق تنظیمات و تنظیمات کاربری User account یوزری ایجاد نماییدکه مجوز ارسال اطلاعات دریافت شده از دستگاه dvr راداشته باشد .
 
هرازچندگاهی نام کاربری و رمز عبور مربوط به دستگاه dvr خودرا تغییر دهید .
 
سرعت اینترنت مورد نیازبرای انتقال تصاویر ازطریق دستگاه dvr باید بیشتراز 512Kb  باشد .
 
اکثر دستگاه dvr ها یک یوزر بنام ادمین دارند. بهتراست پسورد مربوط باین یوزر راتغییر دهید ( هر دو آنها adminهستند)
 
دستگاه dvr درباره بزرگ و کوچک بودن حروف نام کاربری و رمز عبور حساسیت دارد. ( میتوان بعنوان یک مورد امنیتی برای امنیت دستگاه dvr ازآن استفاده کرد باقرار دادن پسوردی ترکیبی ازحروف بزرگ و کوچک بطور مثال AdMiN)
 
نمی توان ازطریق شبکه داخلی باوارد کردن IP ولید تصاویر ارسالی دستگاه dvr رامشاهده کرد دراینصورت فقط تنظیمات مو دم رابدست خواهید آورد .
 
شما میتوانید یک پورت دیگررا بر روی IP مو دم فوروارد کنید تادر صورت لزوم به تنظیمات مو دم هم دسترسی داشته باشید .
 
اگر می خواهید فقط ازطریق شبکه داخلی خودبه دوربین ها و تصاویر دستگاه dvr دسترسی داشته باشیدباید آی پی راکه برروی دستگاه dvr ست کرده اید وارد کنید و تنظیمات مرورگررا انجام داده و تصاویر رامشاهده کنیدکه مشخص است دراین صورت نیازی به آی پی ولید برای دستگاه dvr ندارید .
 
 
 
باتوجه بتماسهای تلفنیی درجهت انتقال تصویر بوسیله دستگاه dvr صورت میگیرد تصمیم گرفتیم تامراحل رابصورت پله پله برای بازدید کنندگان عزیر شرح دهیم تا راحت تر بتوانند ازاین مطلب استفاده نمایند ،
 
همیشه باین نکته توجه داشته باشیدکه شماباید درسیستم داخلی تصویررا ازطریق دستگاه dvr داشته باشیدتا بتوانید دراینترنت هم تصویر رادریافت کنید .


 
انتقال تصویر بوسیله دستگاه  DVR
 
منبع سایت : http://irancctv.persianblog.ir
 

دستگاه dvr چیست؟
دستگاه DVR را میتوان بساده ترین نحو بعنوان سرور سیستم مداربسته آنالوگ معرفی کرد. در سیستم مداربسته آنالوگ دوربین های مداربسته به دستگاه DVR متصل می شوند و از طریق این دستگاه dvr ضبط ، بخش یا انتقال تصاویر ممکن خواهد بود.
وظایف دستگاه  DVR
برخی وظایف اصلی دستگاه DVR بشرح زیر است:
ضبط تصاویر دوربین مداربسته بوسیله دستگاه dvr: بوسیله دستگاه DVR میتوان تصاویر دوربین مداربسته را (ازطریق هارد دیسک نصب شده بر دستگاه dvr) ضبط و مجددا بازبینی یا پشتیبان گیری کرد.
مشاهده تصاویر دوربین مداربسته بصورت یکپارچه: ازطریق اتصال دستگاه DVR بنمایشگر می توانید تصویر همه ی دوربین های مداربسته را بصورت یکپارچه دریک صفحه ببینید.
تنظیمات مربوط به ضبط تصاویر دستگاه DVR به شما این امکان رامیدهد که تصاویر ارسالی از دوربین مداربسته را بصورت خود تنظیم کنید. این تنظیمات شامل تنظیمات رنگ، نور و تنظیمات نحوه و زمان بندی ضبط تصویر برای دستگاه dvr خواهد بود.
امکان اتصال به شبکه ویا انتقال تصویر بوسیله دستگاه dvr: از طریق پورت LAN موجود بر روی دستگاه DVR میتوانید تصاویر دوربین مداربسته خود رابه محیط شبکه کامپیوتری وارد کرده و یا آنها رااز طریق اینترنت ببینید.
کنترل دوربین مداربسته گردان: بوسیله پورت RS485 موجود برروی دستگاه DVR میتوانید دوربین مداربسته گردان ویا دوربین های مداربسته زوم راکنترل کنید.
 
طبقه بندی دستگاه  DVR
دستگاه های DVR معمولا ازچند جنبه طبقه بندی میشوند. ولی اصلی ترین مورد برای طبقه بندی دستگاه های dvr تعداد کانالهای تصویر دستگاه  DVR و کیفیت ضبط دستگاه  DVR است.
رایجترین دستگاه های DVR ازلحاظ تعداد کانال تصویر، دستگاه DVR های زیر هستند:
دستگاه dvr 04ch: قابلیت نصب تا 4 دوربین را دارد.
دستگاه dvr 08ch: قابلیت نصب تا 8 دوربین را دارد.
دستگاه dvr 16ch: قابلیت نصب تا 16 دوربین را دارد.
 
رایجترین رزولوشنهای ضبط دستگاه DVR عبارتند از:
 D1
 CIF
قیمت دستگاه DVR باتوجه بکیفیت ضبط و تعداد کانالهای آنها می تواند خیلی متغییر باشد.


 

مقالات مرتبط

ارتباط سریع

تلفن : 02166753424
فکس : 02166731033
موبایل : 09126402004
آدرس : فروشگاه مرکزی : تهران، خیابان جمهوری، تقاطع حافظ، مجتمع تجاری نادری، طبقه همکف، شماره 19
دفتر فروش : تهران، خیابان جمهوری، تقاطع حافظ، مجتمع تجاری نادری، طبقه سوم ، واحد 4